×
لیست فیلتر ها

برند

نوع کلاویه

حساسیت لمسی

پولی فونی

عملکرد پدال ها

توان اسپیکر

مترونوم

لیست فیلتر ها

برند

نوع کلاویه

حساسیت لمسی

پولی فونی

عملکرد پدال ها

توان اسپیکر

مترونوم

پیانو دیجیتال کرگ Korg B1 sp پیانو دیجیتال کرگ Korg C1-Air پیانو دیجیتال کرگ Korg G1-Air پیانو دیجیتال کرگ Korg Havian30 پیانو دیجیتال کرگ Korg LP180 پیانو دیجیتال کرگ Korg LP380 پیانو دیجیتال کورزویل Kurzweil-CUP1 پیانو دیجیتال کورزویل Kurzweil-CUP2A پیانو دیجیتال کورزویل Kurzweil-Cup310 پیانو دیجیتال کورزویل Kurzweil Cup320 پیانو دیجیتال کورزویل Kurzweil-KA90 پیانو دیجیتال کورزویل kurzweil KA-150 پیانو دیجیتال کورزویل Kurzweil kag-100 پیانو دیجیتال کورزویل Kurzweil m-110 پیانو دیجیتال کورزویل Kurzweil m-210 پیانو دیجیتال کورزویل Kurzweil m-230 پیانو دیجیتال کورزویل Kurzweil mp-10 پیانو دیجیتال کورزویل Kurzweil mp-15 پیانو دیجیتال کورزویل Kurzweil mp-20 Roland F-140R Roland FP-30 Roland GP607 Roland HP504-RW Roland HP603 Blitz JBP-521 بلیتز Blitz JBP-641 بلیتز Blitz JBP-671 بلیتز Blitz JBP-777 بلیتز Yamaha-P115 پیانو دیجیتالی یاماها Yamaha-YDP143 پیانو دیجیتالی یاماها Yamaha-CLP625 پیانو دیجیتالی یاماها Yamaha-CLP635 پیانو دیجیتالی یاماها Yamaha-CLP645 پیانو دیجیتالی یاماها YAMAHA P45 پیانو دیجیتالی یاماها Blitz-JBP235 بلیتز Blitz-JBP310 بلیتز Blitz-JBP433 بلیتز Yamaha YDP164 - پیانو دیجیتال یاماها Yamaha YDP144 - پیانو دیجیتال یاماها پیانو دیجیتال مدلی مدل CDP 5200 پیانو دیجیتال مدلی مدل DP 330 پیانو دیجیتال مدلی مدل DP 388 پیانو دیجیتال Korg D1 پیانو دیجیتال Korg Grandstage 73 پیانو دیجیتال Korg SV-1 88-Red پیانو دیجیتال KORG SV-1 73
© JVPARS All Rights Reserved