×
لیست فیلتر ها

برند

نوع کلاویه

حساسیت لمسی

پولی فونی

عملکرد پدال ها

توان اسپیکر

مترونوم

لیست فیلتر ها

برند

نوع کلاویه

حساسیت لمسی

پولی فونی

عملکرد پدال ها

توان اسپیکر

مترونوم

پیانو دیجیتالی یاماها مدل YDP-163 پیانو دیجیتال کرگ Korg B1 sp پیانو دیجیتال کرگ Korg C1-Air پیانو دیجیتال کرگ Korg G1-Air پیانو دیجیتال کرگ Korg Havian30 پیانو دیجیتال کرگ Korg LP180 پیانو دیجیتال کرگ Korg LP380 Kurzweil Cup1 Kurzweil Cup2A Kurzweil Cup310 Kurzweil Cup320 Kurzweil KA90 kurzweil KA-150 Kurzweil kag-100 Kurzweil m-110 Kurzweil m-210 Kurzweil m-230 Kurzweil mp-10 Kurzweil mp-15 Kurzweil mp-20 Roland F-140R Roland FP-30 Roland GP607 Roland HP504-RW Roland HP603 Blitz JBP-521 بلیتز Blitz JBP-641 بلیتز Blitz JBP-671 بلیتز Blitz JBP-777 بلیتز Yamaha-P115 پیانو دیجیتالی یاماها Yamaha-YDP143 پیانو دیجیتالی یاماها Yamaha-CLP625 پیانو دیجیتالی یاماها Yamaha-CLP635 پیانو دیجیتالی یاماها Yamaha-CLP645 پیانو دیجیتالی یاماها YAMAHA P45 پیانو دیجیتالی یاماها Blitz-JBP235 بلیتز Blitz-JBP310 بلیتز Blitz-JBP433 بلیتز Yamaha YDP164 - پیانو دیجیتال یاماها Yamaha YDP144 - پیانو دیجیتال یاماها پیانو دیجیتال مدلی مدل CDP 5200 پیانو دیجیتال مدلی مدل DP 330 پیانو دیجیتال مدلی مدل DP 388 پیانو دیجیتال Korg D1 پیانو دیجیتال Korg Grandstage 73 پیانو دیجیتال Korg SV-1 88-Red پیانو دیجیتال KORG SV-1 73
© JVPARS All Rights Reserved